Lopende projecten

De Vlucht uit Breda

Sinds eind 2018 doe ik onderzoek naar de evacuatie uit Breda, die plaatsvond vlak na de inval van het Duitse leger, op 12 mei 1940. Ik spreek met de vluchtelingen van toen, lees dagboeken, en ga in archieven na welke informatie er is achtergebleven.

Het is dan weliswaar geen bekend verhaal binnen de algemene geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar ondanks dat is het wel degelijk een belangrijk verhaal. Het vertelt over het vluchtelingenverleden dat ook Nederland kent, wat het betekent om halsoverkop alles achter te laten, zonder te weten wat je einddoel is, en of je ooit nog terug naar huis kunt.

Tweede Wereldoorlogveteranen in beeld

In 2020 ben ik samen met fotografen Mart Stevens en Joris Aben een project gestart met als doel de nog overgebleven Tweede Wereldoorlog veteranen vast te leggen. Ik schrijf niet alleen de begeleidende teksten bij deze foto’s, maar ik spoor als een onvervalste historisch detective ook de veteranen zelf op – iets wat een project op zichzelf blijkt te zijn.

De eerste veteraan die we ontmoetten was Pieter de Kock, in november 2020. Het verhaal dat ik bij die eerste foto schreef is hier te lezen.

De coronamaatregelen die daarna werden ingevoerd gooide roet in het eten – sinds december 2020 ligt het project vooralsnog stil.

Onderzoek fotocollecties Stadsarchief Breda

Voor Stadsarchief Breda doe ik sinds 2018 onderzoek naar de fotocollecties: de manier waarop deze opgeslagen en ingedeeld worden en daarmee ook hoe deze foto’s ingezet kunnen worden.

Foto’s zijn belangrijk historisch bronmateriaal, en het goed opslaan, vindbaar maken en beschrijven van foto’s die door archieven verzameld worden is dan ook essentieel.  

Fotografie staat voor mij wat historici proberen te bereiken. Het is de vastlegging van een moment in tijd waar je zelf misschien niet bij was, maar toch naar kunt kijken en je iets meer voor kunt stellen hoe het moet zijn geweest. Anders dan een herinnering vervormt een foto niet, het beeld blijft hetzelfde. Daar ligt tegelijkertijd ook de moeilijkheid van foto’s. Martijn Kleppe stelde al eens dat een foto niet meer zegt dan duizend woorden, maar je eerder duizend woorden nodig hebt om een foto uit te leggen.

error: